Oikeuspoliittinen seminaari 7.9.2019: Kansalaisuuden rajat, kiitos kaikille osallistujille!

 

Suuri kiitos kaikille Oikeuspoliittisen seminaariin osallistujille!

Demla järjesti viime lauantaina 7.9.2019 Oikeuspoliittisen seminaarin aiheesta ”Kansalaisuuden rajat”. Seminaaripäivän puheenvuorot olivat tänäkin vuonna erittäin mielenkiintoisia ja herättivät paljon kysymyksiä sekä keskustelua osallistujien keskuudessa.

Puheenvuoroissa pohdittiin väitöskirjatutkija Aura Kostiaisen johdolla sitä, mitä kansalaisuus tarkoittaa niin juridisessa kuin yhteiskunnallisessa merkityksessä. Kaisa Korhonen Amnestystä kuvasi kansalaisuuden menettämistä ja epäämistä eri valtioiden lainsäädännössä ja käytännössä. Toimittaja Jessikka Aro kertoi kokemuksistaan sananvapauden toteutumista koskien ja kuvaili toimittajiin ja ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvia hiljentämisyrityksiä ja maalittamista. Apulaisprofessori Mika Viljanen pohti syvällisesti taustaa sille, mitä on kansalaisuus ja voisiko tekoäly olla kansalainen. Vammaisaktivisti Elina Nykyri taas kuvasi kokemuksiaan, esteitä, yhteiskunnallista tilaa ja kehitysehdotuksia vammaisen näkökulmasta. Viimeisenä puheenvuorona professori Outi Korhonen kuvasi valtion merkityksen vähentymistä ja muutoksia ja kuroi puheenvuorollaan hyvin koko päivän keskustelun yhteen. Seminaarissa käytyä keskustelua voi seurata jälkikäteen Twitterissä #demlanseminaari.

Iltajuhlassa Rupla-ravintolassa jaettiin ensimmäistä kertaa Oikeudenturvaaja 2019-tunnustus, joka myönnettiin Annika Lapintielle pitkäjänteisestä työstä perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta sekä oikeusvaltion eteen tehdystä työstä. Lapintie sai palkinnon varsinkin työstään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, johon käsittelyyn tulivat hänen puheenjohtajakaudellaan mm. sote-uudistus ja tiedustelulainsäädännön kokonaisuus. Demlan jäsenistö katsoi, että poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissakin Lapintie kykeni johtamaan valiokuntaa siten, että työ oli kiirehtimättä ja huolellisesti tehtyä, valiokunnan mietinnöt laadukkaita ja painoarvoltaan merkittäviä eikä minkäänlaiseen julkiseen paineeseen taivuttu. Työssään valiokunnan puheenjohtajana Lapintie saavutti kunnioitusta ja arvostusta ja hänen puheenjohtajuuskautensa osoitti, että perustuslakivaliokunta kykenee hoitamaan tärkeän tehtävänsä suomalaisten ihmis- ja perusoikeuksien ennakollisena vartijana laadukkaasti kovassakin yhteiskunnallisessa paineessa. Suuret onnittelut Annika Lapintielle! Ks. tästä uutinen tunnustuksen myöntämisestä.

Mika Viljanen alustamassa kansalaisuudesta robotin näkökulmasta
Elina Nykyri alustamassa vammaisten yhdenvertaisesta kansalaisuudesta
Aura Kostiainen alustamassa kansalaisuuden käsitteestä
Demlan puheenjohtana Annastiina Ali-Lekkala toivottamassa osallistujat tervetulleeksi Oikeuspoliittiseen seminaariin
Kaisa Korhonen alustamassa kansalaisuuden epäämisestä ja menettämisestä

* * *

Demlan oikeuspoliittinen seminaari 7.9.2019 käsitteli kansalaisuutta ja sen rajoja eri näkökulmista. Asiantuntijat avasivat seminaarissa näkemyksiään koskien kansalaisuutta oikeudellisena ja yhteiskunnallisena käsitteenä, valtioiden ja rajojen merkitystä, kansalaisuuden menettämistä rangaistuksena sekä tekoälyn kansalaisoikeuksia.

    Puhujat (aakkosjärjestyksessä):

  • Jessikka Aro (toimittaja): Sananvapauden rajat
  • Kaisa Korhonen (oikeudellinen asiantuntija, Amnesty International): Kansalaisuuden epääminen tai menettäminen
  • Outi Korhonen (oikeustieteen professori, Turun yliopisto): Valtion merkityksen vähentyminen ja muutos kansalaisuuden näkökulmasta
  • Aura Kostiainen (väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto): Kansalaisuus juridisena ja yhteiskunnallisena käsitteenä
  • Elina Nykyri (FM, tutkija, vammaisaktivisti): Ovatko vammaiset ihmiset yhdenvertaisia kansalaisia?
  • Mika Viljanen (oikeustieteen apulaisprofessori, Turun yliopisto): Mikä tekisi robotista ihmisen?