Vertaisarviointi ja kirjoittajaohjeet

Lehden vertaisarviointi

Oikeus-lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lehti noudattaa lehdelle lähetettyjen artikkelikäsikirjoitusten tieteellisessä arvioinnissa vertaisarviointimenettelyä. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa julkaistavaksi lähetettyjen kirjoitusten korkea tieteellinen taso. Jos päätoimittajat katsovat, että artikkelikäsikirjoitus ylittää vertaisarviointikynnyksen, käsikirjoitukselle pyydetään kahta vertaisarvioitsijaa. Heidän tehtävänään on arvioida artikkelikäsikirjoituksen tieteellistä laatua eli muun muassa kirjoituksen uutuusarvoa, kysymyksenasettelun mielekkyyttä, menetelmien hallintaa, tulosten ja päätelmien vakuuttavuutta sekä kirjoituksen kieltä ja tyyliä. Vertaisarviot lähetetään kirjoittajalle tiedoksi.

Vertaisarvioitsijoiden tulee olla väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Vertaisarviointi on anonyymi, joten arvioitsijoille ei paljasteta käsikirjoituksen kirjoittajan henkilöllisyyttä eikä kirjoittajalle arvioitsijoiden henkilöllisyyttä. Arvioitsijoiden puolueettomuuden takaamiseksi arvioitsijana ei voi toimia saman tutkimusryhmän jäsen, kirjoittajan työnohjaaja tai tutkimusprojektin johtaja. Arvioitsijoiksi pyydettävien henkilöiden tulee lisäksi olla toisesta akateemisesta yksiköstä (tiedekunnasta tai laitokselta) tai muusta organisaatiosta kuin missä kirjoittaja työskentelee.

Oikeus-lehden toimitus tallettaa sähköisesti sille lähetetyt vertaisarviointikynnyksen ylittäneet artikkelikäsikirjoitukset ja niistä annetut vertaisarvioinnit. Asiakirjat eivät ole julkisia, mutta niitä voidaan luovuttaa Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle tai korkeakoulujen hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien loukkausepäilyjen käsittelemisestä vastaaville tahoille.

 

Linkki Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen sivuille.

 

Kirjoittajaohjeet

Oikeus118_erip_kirjohje