Oikeudenturvaaja 2019-tunnustus Annika Lapintielle

Demla jakoi Oikeuspoliittisessa seminaarissaan ensimmäistä kertaa Oikeudenturvaaja-tunnustuksen. Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esiin työtä perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen puolesta. Vuonna 2019 tunnustus myönnettiin Demlan jäsenistön ehdotuksesta Annika Lapintielle:

Oikeudenturvaaja 2019-tunnustus

Annika Lapintie

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry myöntää teille Oikeudenturvaaja 2019-tunnustuksen. Tunnustus myönnetään henkilölle tai taholle, joka on aktiivisesti edistänyt ja varmistanut perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisen.

Haluamme kiittää teitä työstänne ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamisen hyväksi. Tunnustus myönnetään varsinkin työstänne perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Perustuslakivaliokuntaan käsittelyyn tuli puheenjohtajakaudellanne perusoikeuksien kannalta merkittäviä kokonaisuuksia mm. maakunta- ja sote-uudistus, tiedustelulainsäädännön kokonaisuus sekä turvapaikkalainsäädäntöön liittyvät kysymykset. Demla ry:n jäsenistö katsoi, että poikkeuksellisen vaativista olosuhteista huolimatta kykenitte johtamaan valiokuntaa siten, että työ oli kiirehtimättä ja huolellisesti tehtyä, valiokunnan mietinnöt laadukkaita ja painoarvoltaan merkittäviä eikä minkäänlaiseen julkiseen tai puoluepolitiikan käänteiden luomaan paineeseen taivuttu.

Työssänne valiokunnan puheenjohtajana saavutitte kunnioitusta ja arvostusta, ja osoititte, että perustuslakivaliokunta kykenee hoitamaan tärkeän tehtävänsä suomalaisten ihmis- ja perusoikeuksien ennakollisena vartijana laadukkaasti kovassakin yhteiskunnallisessa paineessa.

Helsingissä 7.9.2019

Oikeudenturvaaja-palkinto myönnettiin Oikeuspoliittisen seminaarin yhteydessä Annika Lapintielle, kuvassa mukana Demlan järjestösihteeri Juho Aalto sekä puheenjohtaja Annastiina Ali-Lekkala.