Lausunto

Tämä artikkeli on Demlalta pyydetty lausunto

Lataa Lausunto pdf-tiedostona

Lausunto: Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

Demla lausui Oikeusministeriölle lakiluonnoksesta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Lausuntopalvelu.fi-palveluun jätetyn lausunnon pdf-koontiin voit tutustua ohessa.

2017 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa