Kannanotto: Poliisin voimankäytön asianmukaisuus ja oikeasuhtaisuus turvattava

Poliisin voimankäytön asianmukaisuus ja oikeasuhtaisuus turvattava

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi su 4.10.2020

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ilmaisee vakavan huolensa poliisin voimankäytön asianmukaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta 3.10.2020 Helsingissä järjestetyn Elokapina-liikkeen rauhanomaisen ja väkivallattoman mielenosoituksen hajottamisen yhteydessä.

Mielenosoituksen hajottamiseksi poliisi turvautui voimankäyttövälineenä kaasusumuttimeen rauhallisia, väkivallattomia ja passiivisia mielenosoittajia vastaan. Mielenosoitus on keskeinen kokoontumisvapaus perusoikeuden suojan piiriin kuuluva oikeus ja mielenosoituksen hajottamisesta säädetään tyhjentävästi kokoontumislain 21§ ja 22 §:ssä. Poliisin voimankäytöstä säädetään poliisilain 2 luvun 9 §:ssä.

Siitä huolimatta, että poliisilla voidaan katsoa olleen poliisilain mukaiset perusteet mielenosoituksen hajottamiseen ja mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin hajaantumiskäskyä, Demla suhtautuu kriittisesti poliisin voimankäyttöön ja erityisesti voimankäyttövälineenä käytettyyn kaasusumuttimen käyttöön. Mielenosoituksesta saatujen tietojen mukaan poliisi on suullisten poistumiskäskyjen jälkeen siirtynyt suoraan kaasusumuttimen käyttöön ja tämän jälkeen poistanut mielenosoittajia paikalta kantamalla. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt ratkaisussaan Oya Ataman v. Turkki tilannetta, jossa poliisi oli käyttänyt kaasusumutinta mielenosoittajia kohtaan. Ratkaisussaan Euroopan ihmisoikeustuomistuin katsoi voimakeinot ylimitoitetuksi protestin rauhanomaisuuteen nähden.

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n näkemyksen mukaan kaasusumuttimen käyttö voimakeinona rauhallisia, väkivallattomia ja passiivisia mielenosoittajia kohtaan on ollut ylimitoitettua. Kaasusumutinta on käytetty mielenosoittajia vastaan useita kertoja. Huolestuttavana Demla pitää tietoa siitä, että poliisi on takavarikoinut mielenosoittajille silmien ja kasvojen huuhtelemista varten tuodut vesipullot. Erityisen huolestuttavana Demla pitää sitä, että voimankäytön kohteena on ollut myös alaikäisiä mielenosoittajia.
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry vaatii sisäministeriöltä ja poliisihallitukselta välitöntä selvitystä poliisin voimakäytön asianmukaisuudesta Elokapina-liikkeen mielenosoituksen yhteydessä. Oikeus osoittaa mieltä on keskeinen kansalaisoikeus, joka poliisin tulee turvata ja voimakeinojen käytön tulee olla objektiivisesti perusteltua. Demla huomauttaa, että poliisin tulee voimankäytössään huomioida vähimmän haitan periaate, suhteellisuusperiaate ja voimakeinojen käyttö tulee olla objektiivisesti tarkasteltuna välttämätöntä.

Demla ilmaisee myös huolensa poliisin voimankäytön kasvusta. Demla vaatii, että poliisin soveltamat voimankäyttöä koskevat ohjeet ja voimankäyttöä koskevat päätökset julkaistaan kaikkien saataville. Demlan mielestä demokraattiseen oikeusvaltioon ei kuulu rauhanomaisen ja väkivallattoman mielenosoituksen hajottaminen ylimitoitettuja voimakeinoja käyttäen. Esimerkiksi Ruotsissa ohjeet pippurisumutteen käytöstä ovat julkiset, ja niissä ei pidetä hyväksyttävänä kaasusumuttimen käyttöä passiivista vastarintaa tekeviin.

Demla ry:n puolesta
Virve Valtonen
puheenjohtaja