Kannanotto: Lasten oikeuksien toteutuminen turvapaikkaprosessissa turvattava

Lasten oikeuksien toteutuminen turvapaikkaprosessissa turvattava

Kannanotto

Vapaa julkaistavaksi 11.2.2021

YK:n lapsen oikeuksien komitea on 4.2.2021 antanut Suomelle langettavan päätöksen (A.B v. Suomi, 51/2018) koskien lapsen edun arviointia suomalaisessa turvapaikkaprosessissa. Komitea totesi Suomen epäonnistuneen lapsen edun arvioinnissa ja rikkoneen YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja loukanneen turvapaikkaa hakeneen sateenkaariperheen lapsen oikeuksia. Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ilmaisee vakavan huolensa lasten oikeuksien ja lapsen edun toteutumisesta turvapaikkaprosessissa. Lapsen edun arviointiin tulee turvapaikkaprosessissa kiinnittää erityistä huomiota.

Langettavassa päätöksessä oli kyse venäläisestä sateenkaariperheestä, joka haki Suomesta turvapaikkaa lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle vuonna 2017. Langettavan päätöksen mukaan Suomi ei ollut tehnyt päätöstään lapsen edun periaatteen mukaisesti eikä ole huomioinut todellista lapseen kohdistunutta väkivallan ja vainon uhkaa, jota sateenkaariperheen lapsi kohtaa Venäjällä.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun YK:n lapsen oikeuksien komitea antaa Suomelle langettavan päätöksen. Erityisen huolestuttavana Demla pitää ratkaisun esiin nostamia ongelmia liittyen lapsen edun arviointiin turvapaikkaprosessissa. Komitean ratkaisussa ilmenee, että suomalainen viranomainen on arvioinut asiaa ainoastaan yleisluontoisesti viittaamalla lapsen etuun ilman, että olisivat tosiasiallisesti arvioineet lapsen yksilöllisen tilanteen sateenkaariperheen lapsena Venäjällä. Yleiset viittaukset lapsen etuun eivät täytä lapsen oikeuksien sopimuksen edellytyksiä.

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry pitää Suomelle annettua langettavaa päätöstä erittäin huolestuttavana. Ulkomaalaislain 6 § velvoittaa viranomaisen kiinnittämään erityistä huomiota lapsen etuun. Ratkaisun perusteella on selvää, ettei lapsen etuun kiinnitetä turvapaikkaprosessissa tarpeeksi huomiota eikä lapsen edun arviointi on riittävällä tasolla. Kyseessä ei ole yksittäistapaus ja lapsen edun arviontiin tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota aina, kun turvapaikanhakijana on alle 18-vuotias henkilö. Ratkaisu kertoo karua kieltään suomalaisen turvapaikkaprosessin oikeusturvaongelmista, joista yksi vakavimmista on viime vuosina ollut lapsen edun sivuuttaminen turvapaikkaprosessissa.

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla pitää tärkeänä, että lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lapsen edun riittävän tarkkaan ja yksilölliseen arviointiin kiinnitetään Maahanmuuttovirastossa erityistä huomiota, jotta lapsen edun arviointi saadaan ulkomaalaislain vaatimalle tasolle. Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry pitää tärkeänä, että Maahanmuuttoviraston työntekijöille annetaan lisäkoulutusta lapsen edun arviointiin liittyen. Lapsi turvapaikanhakijana on aina erityisen haavoittuvassa asemassa, joten lapsen edun arviointiin tulee aina kiinnittää erityistä huomiota.

Demla ry:n puolesta
Virve Valtonen
puheenjohtaja