Tietosuojailmoitus 2019

Tietosuojailmoitus

Rekisterin nimi

Oikeuspoliittinen yhdistys- rättspolitiska föreningen Demla ry:n jäsenrekisterin henkilötiedot

Yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri: sihteeri@demla.fi

Henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään lain määrittelemien velvollisuuksien täyttämiseksi. Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:ssä säädetään yhdistyksen velvollisuudesta pitää jäsenluetteloa.

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen viestintään, laskutukseen sekä muuhun yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömään yhteydenpitoon. Seminaarin osallistujien henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Rekisterien tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköposti
  • jäsentyyppi, maksuluokka ja alennusperuste
  • jäsenkyselyissä mahdollisesti annetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin tiedot on kerätty jäseniltä itseltään seuraan liittymisen tai jäsenkyselyyn vastaamisen yhteydessä.

Tietojen siirto ja luovutus

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan postille ja lehtitoimistoille, Edilexille ja muille jäsenviestinnän tai Oikeus-lehden toimituksen mahdollistaville tahoille (esim. tulostuspalveluille). Jäsenrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja muille ulkopuolisille ilman asianomaiset suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille vain lainsäädännön velvoittamalla tavalla. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisteri säilytetään ainoastaan maksullisessa tietotoimisto.fi-palvelussa. Tietotoimisto.fi-palvelussa käytettävät yhteydet on suojattu 256-bittisellä SSL-suojauksella, jota myös monet pankit käyttävät.
SSL-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi. Kaikkien käyttäjien salasanat ovat salatussa muodossa. Palvelun tiedoista otetaan varmuuskopiot vähintään kerran vuorokaudessa, käytännössä useammin.

Jäsenkyselyiden vastaustiedot säilytetään Google Drive-palvelussa. Tietoihin pääsevät vain yhdistyksen työntekijät ja hallitukseen kuuluvat jäsenet vain siinä määrin kuin kyselyn tarkoitus vaatii. Tiedot on suojattu salasanoin. Rekisterin sisältämät tiedot ovat vahvasti suojattu salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

Tietojen käyttäminen automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään osallistujilta itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun säilyttämiselle on tarve jäsenyyden hoitamisen kannalta tai niin pitkään kuin lainsäädännössä ko. tarkoitukseen liittyen edellytetään. Tarpeettomat tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. Jäsenkyselyssä annetut tiedot poistetaan jäsenen kun niiden käsittely on muuttunut tarpeettomaksi tai henkilön luopuessa jäsenyydestä.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on rekistereissämme tai ettei rekistereissämme ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen Jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella. Rekistereihimme voidaan tallettaa vain määritellyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Esitä tiedon oikaisuvaatimus suoraan rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen Mikäli käyttötarkoitus on päättynyt poistamme tietosi ja sinulla on oikeus tätä meiltä myös vaatia.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen Voit olla meihin yhteydessä ja esimerkiksi rajoittaa aiemmin antamiasi suostumuksia.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset tietojasi muissa kuin meidän järjestelmissä ja pyrimme antamaan tiedot siten, että ne voidaan siirtää toiseen järjestelmään

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen tapahtuu ottamalla yhteys yhdistyksen sihteeriin.

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta. Muutoksista ilmoitetaan yhdistyksen internet-sivuilla.