Demlan sääntöuudistus

Yhdistyksen hallitus on käynnistänyt syksyllä valmistelun yhdistyksen vuodelta 2002 peräisin olevien sääntöjen uudistamiseksi. Uudistuksen taustalla on useita eri syitä. Tärkeimpiä sääntöjen muutoksia ovat yhdistyksen nimenmuutos, jäsenyyteen liittyvien jo noudatettavien käytänteiden päivittäminen sääntöihin, tarkoitus- ja toimintapykälien nykyaikaisempi muotoilu sekä etäosallistumisen käyttöönotto vuosikokouksissa. Etäosallistumisen mahdollistamisen vuoksi vuosikokoukselle esitetään hyväksyttäväksi myös äänestys- ja vaalijärjestys.

Yhdistyksen nimenmuutokseen liittyen keskustelua on käyty jo aikaisemmin 2010-luvulla, jolloin muutosta ei lopulta toteutettu. Hallitus katsoo, että nykyinen yhdistyksen nimi, tunnistettavuudestaan ja historiallisuudestaan huolimatta, ei enää vastaa nykyajan tarpeita. Nimen on koettu pikemminkin luovan uusille toimijoille kynnyksen tulla mukaan yhdistykseen. Nimenmuutoksen myötä ei ole kuitenkaan tarkoitus muuttaa yhdistyksen toiminnan painopisteitä, vaan ainoastaan yhdistyksen julkista kuvaa. Sääntöuudistuksen yhteydessä myös vanha Demla-nimi aiotaan suojata.

Ennen lopullisen esityksen viemistä vuosikokoukseen hallitus haluaa kuulla jäsenistöltä vielä palautetta esitetyistä säännöistä. Palautteenanto toteutetaan jäsenkyselyn avulla. Kysely on anonyymi eikä vastaajia voida tunnistaa. Kyselyyn pääset oheisesta linkistä

Demlan vanhat säännöt löydät ”Säännöt”-välilehdeltä. Uudistusehdotukset löydät ohesta:

Demlan äänestys- ja vaalijärjestys

Demlan uudet säännöt

Tarkempia tietoja sääntöuudistuksesta saa halutessaan yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri@demla.fi