Demla Ry

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry on vuonna 1954 perustettu puolueisiin sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen. Vuoteen 2002 asti yhdistys toimi nimellä Suomen Demokraattiset Lakimiehet ry.

Demla pyrkii edistämään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Yhdistys toimii oikeusturvaa, tasa-arvoa, ympäristökysymyksiä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolustavien lakimiesten yhdyssiteenä.

Tänä päivänä Demlan keskeinen tehtävä on osallistua oikeuspoliittiseen keskusteluun. Yhdistyksestämme on vuosien saatossa kehittynyt vallanpitäjistä riippumaton oikeuspolitiikan ”vahtikoira”.
Demla osallistuu oikeuspoliittiseen keskusteluun järjestämällä keskustelutilaisuuksia oikeuspoliittisista aiheista sekä antamalla lausuntoja jäsenistöä kiinnostavista lakihankkeista.

Demla tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Suomessa olemme osallistuneet valtakunnallisen Naisten linjan, väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja tyttöjä auttavan puhelimen, toimintaan. Demlalla on myös ollut yhteistyöprojekteja ulkomaisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa mm. Turkissa.

Demla julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Oikeus-lehteä yhdessä Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen, OYY:n kanssa. Oikeus-lehti toimitetaan jokaiselle demlalaiselle jäsenetuna.