Lausunto

Tämä artikkeli on Demlalta pyydetty lausunto

Lataa Lausunto pdf-tiedostona

Demla: Poliisin on ansaittava kansalaisten luottamus

Kannanotto

Vapaa julkaistavaksi ke 21.9.2016

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ilmaisee huolensa poliisin toiminnan asianmukaisuudesta ja kansalaisten oikeusturvakeinojen riittävyydestä viimeaikaisten tapahtumien valossa. Kansalaisten luottamus poliisiin on osoitus toimivasta yhteiskunnasta, mutta tämä luottamus on ansaittava jatkuvasti uudelleen.

Poliisi on suhtautunut huomattavan piittaamattomasti äärioikeistolaisten ryhmien toimintaan. Samalla muiden ryhmien hallinnassa on otettu käyttöön uusia kurinpidollisia välineitä ja strategioita. Tämä ei anna kuvaa puolueettomasta ja luotettavasta poliisista.

Poliisin toimien kohteeksi joutuneiden henkilöiden oikeusturva ei ole riittävällä tasolla. Kiinni otettujen henkilöiden on käytännössä mahdotonta todistaa kokemiaan väärinkäytöksiä ilman videotallenteita. Demla esittää, että jos kiinni otettuihin kohdistetaan kameravalvontaa, velvoitetaan poliisi samalla nauhoittamaan ja säilyttämään tallenteet asianmukaisesti. Kiinni otetulle henkilölle on myös taattava mahdollisuus nähdä itseään koskevat tallenteet ja käyttää niitä oikeusprosesseissa. Poliisin tulee tallentaa videomateriaalia myös joukkojenhallintatilanteista.

Uusien etälamauttimien ja ilmanpaineaseiden käyttöönottoa on perusteltu sillä, että niiden avulla voidaan välttää ampuma-aseen käyttöä vaarallisissa tilanteissa. Demla ilmaisee kuitenkin huolensa siitä, että näiden välineiden käyttö on laajentunut myös sellaisiin tilanteisiin, joissa ampuma-aseita ei lainkaan käytettäisi, ja että tämä on madaltanut kynnystä käyttää voimatoimia kansalaisia kohtaan.

Demla esittää työryhmän perustamista kansalaisten oikeusturvakeinojen parantamiseksi poliisin taholta tapahtuvissa väärinkäytöksissä. Lisää luottamusta poliisin tekemien rikosten ja muun epäasiallisen toiminnan selvittämiseen toisi muusta poliisitoiminnasta riippumattoman yksikön perustaminen.

 

Lisätietoja:

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry

Puheenjohtaja Fanny Pihlström, demla@demla.fi

 

Oikeuspoliittinen yhdistys – Rättpolitiska föreningen – Demla ry on puolueisiin sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on suomalaiseen oikeus- ja yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, toimia oikeusturva-, tasa-arvo- ja ympäristökysymyksiä sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolustavien lakimiesten yhdyssiteenä ja pitää yhteyksiä eri kansalaisjärjestöihin.