Lausunto

Tämä artikkeli on Demlalta pyydetty lausunto

Lataa Lausunto pdf-tiedostona

Demla lausui ulkomaalaislain päivityksestä

Oikeusministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja oikeusapulain muutoksista. Lainmuutosten tarkoituksena on turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen.

Ulkomaalaislakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että turvapaikanhakijalle turvapaikkapuhuttelussa annettavaa oikeusapua koskeva säännös ja päätöksien valitusaikaa koskevat säännökset kumottaisiin. Tästä seuraisi, että hakijalla voisi olla tarvittaessa julkisin varoin kustannettu avustaja myös turvapaikkapuhuttelussa. Valitusajat päätöksistä olisivat samat kuin muissakin hallinto-oikeudellisissa asioissa eli 30 päivää.

Oikeusapulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että asiakohtaista palkkiota koskeva säännös kumottaisiin, mistä seuraa, että yksityiselle avustajalle maksettaisiin tarpeellisista toimenpiteistä tuntiperusteinen korvaus.
Demla näki ehdotukset kannatettavaksi. Demlan lausunnon 10.1.2020 ja taustan lakimuutoksille voit lukea kokonaisuudessaan Lausuntopalvelun sivustolta: Linkki lausuntoihin tässä.