Lausunto

Tämä artikkeli on Demlalta pyydetty lausunto

Lataa Lausunto pdf-tiedostona

2016: Lausunto TTIP-sopimuksesta

Demla huolissaan TTIP-sopimuksesta

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä vapaakauppasopimusta TTIP on valmisteltu EU:n komission ja Yhdysvaltojen
virkamiestahojen välillä jo vuodesta 2011. Neuvottelujen eteneminen ja sisältö on pidetty salassa näihin
päiviin saakka. Demlan mielestä neuvottelut tulee käydä läpinäkyvyyden periaatteita kunnioittaen ja
kiistanalaiset kysymykset tulee tuoda julkiseen keskusteluun.

Demla on huolissaan TTIP‐sopimuksen vaikutuksista julkisiin palveluihin ja valtionavuilla tuettaviin,
kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin palveluihin. Demla vaatii, että jäsenvaltioilla säilytetään oikeus jättää julkiset palvelut sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Lausunto on ladattavissa ylläolevasta linkistä.