Lausunto

Tämä artikkeli on Demlalta pyydetty lausunto

Lataa Lausunto pdf-tiedostona

2016: Lausunto Oikeusministeriölle korruptioepäilystä

 OIKEUSPOLIITTINEN YHDISTYS – DEMLA RY

Simonkatu 8 A

00100 Helsinki

 

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:n lausunto Lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauksen peruuttamisesta ja korruptioepäilystä ilmoittavien henkilöiden suojelusta (yhteinen lausunto)

 

Viite: Lausuntopyyntönne OM 7/41/2014 ja OM 10/69/2014

 

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry kiittää Oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua viitekohdan asioissa ja antaa asioista seuraavan yhteisen lausunnon.

 

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry pitää tärkeänä, että korruptioepäilyistä ilmoittamista helpotetaan ja siten saadaan nostettua myös epäilyistä ilmoittavien suojan tasoa. Nimettömänä tai luottamuksellisesti tehty ilmoitus madaltanee kynnystä ilmoituksen tekemiseen, joten on oletettavaa, että helpottamalla ilmoituksen nimetöntä tekemistä saadaan todennäköisesti nostettua myös ilmoitusten määrää. Vähintään yhtä tärkeää, kuin nimettömän tai luottamuksellisen ilmoitusmahdollisuuden takaaminen on saattaa työntekijöiden sekä työnantajien tietoon korruptiivisen toiminnan tunnistamiseen vaadittava tieto ja osaaminen.

 

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry kehottaa työryhmää kiinnittämään huomiota ensinnäkin siihen, että nimettömän ilmoituksen tekeminen mahdollistetaan riittävin keinoin erikokoisissa organisaatioissa ja yhteisöissä. Toiseksi Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry kehottaa työryhmää luomaan riittävän kattavan määrittelyn erityisesti ei-laittomalle korruptiolle. Eri yhteisöjen luotettavan toiminnan näkökulmasta on parempi, että ilmoitusherkkyys on ns. liiallisen korkealla ja tämä varmistetaan vain tarjoamalla ilmoittajalle mahdollisimman korkea suoja.

 

Muilta osin Demlalla ei ole lausuttavaa asiaan.

 

Helsingissä 31.8.2016

 

 

Fanny Pihlström                                     Wiking Vuori

Puheenjohtaja                                         Sihteeri